Дана 17.08.2019. године са почетком у 18 часова чланови Фондације „За Живот“, дипломирани психолог Гордана
Унчанин и доц. др Драган Дакић одржали су предавање на тему „Криза савремене породице“.


Предавање је одржано у црквеној сали Храма Св. Архангела Михајла у Хамбургу у организацији
Српске Православне Црквене општине Хамбург и наше Фондације.
Том приликом представљена је Фондација, њени чланови, начин рада и пројекти које реализује.
Тежиште овог дијела предавања је било на упознавању јавности са два најважнија пројекта које
реализује Фондација а то су 1) бесплатно индивидуално односно групно психолошко савјетовање
за чланове породице односно за породице у кризним ситуацијама; 2) васпитно-психолошке
радионице са средњошколском популацијом које су усмјерене на оспособљавање
средњошколаца да разликују своје потребе од својих жеља како би били оспособљени да доносе
зреле одлуке у сферама које их се највише тичу и тиме избјегну девијантне и здравствeно штетне
облике понашања.
Главни дио предавања се односио на изазове са којима се суочава породица и њени чланови у
данашње вријеме. Представљено је неколико група проблема који нарушавају породичне
вриједности а који су разврстани према начину на који се манифестују, тј. вањским и унутрашњим
узрочницима, као и према ефектима које производе, тј. сегментима породичног живота које
највише угрожавају и члановима породице које највише погађају. Циљ овог дијела предавања је
био да се присутнима разјасне евентуалне недоумице у вези извора конфликата како на линији
унутрашњег (које се тичу властитих тежњи) тако и на линији спољашњег дјеловања (које се тичу
односа са члановима породице, средином у којој живе и раде), како би били у могућности да их
превазиђу било самостално било уз стручну помоћ уколико је потребна.
Осим наших предавача, учешће у предавању је узело и свештенство храма, протонамјесник Синиша
Вујасиновић и протонамјесник Алекса Милинковић. Предавању је присуствовао значајан број
грађана који су своје интересовање показали бројним питањима и дискусијама.